Lokale teams voor Jeugdwet, WMO & meer

Professioneel, dienstverlenend, kostenbewust

Wij vormen de verbinding tussen de vraag van de inwoner en het beleid van de gemeente. Goede kwaliteit dienstverlening kan samengaan met bewaken van het budget.

 

Wij komen graag in contact met gemeenten die hun lokale teams willen onderbrengen bij een professionele organisatie die werkt vanuit de doelen van de gemeente. Heeft een gemeente vragen over het uitvoeren van één of meer lokale taken in het sociaal domein, dan zijn we graag bereid hierover met de gemeente van gedachten te wisselen.

Stichting De Thuisbasis Sociaal werk werkt in opdracht van diverse gemeentes

Stadsteam Oudewater Logo

Stadsteam Oudewater

Voert de lokale taken uit van de Jeugdwet en de WMO, inclusief de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen WMO. Ook voeren wij taken uit in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Participatiewet.

Jeugdteam Montfoort Logo

Jeugdteam Montfoort

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien in het kader van de Jeugdwet. Het team geeft advies, verkent met de ouders en jeugdigen de vraag, begeleidt gezinnen, verwijst naar specialistische jeugdhulp en blijft het aanspreekpunt voor de inwoners.

Wat kunnen we voor uw gemeente doen?

Ook voor uw gemeente willen we graag (delen van) het lokale team uitvoeren. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Uitgelicht

Pilot jeugdbeschermingsketen Utrecht-West

De gemeenten Montfoort en Oudewater starten met Veilig Thuis, de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming een pilot om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. De Thuisbasis vervult een belangrijke rol in deze pilot vanuit het Jeugdteam Montfoort en Stadsteam Oudewater. Het doel is de keten korter en eenvoudiger te maken, kinderen …

Pilot jeugdbeschermingsketen Utrecht-West Lees verder »

Wij zoeken een Jeugdhulpverlener voor ons Stadsteam Oudewater.