Lokale teams voor Jeugdwet, WMO & meer

Professioneel, dienstverlenend, kostenbewust

Wij vormen de verbinding tussen de vraag van de inwoner en het beleid van de gemeente. Goede kwaliteit dienstverlening kan samengaan met bewaken van het budget.

 

Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk voert op dit moment uit:

Stadsteam Oudewater Logo

Stadsteam Oudewater

Voert de lokale taken uit van de Jeugdwet en de WMO, inclusief de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen WMO. Ook voeren wij taken uit in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Participatiewet.

Jeugdteam Montfoort Logo

Jeugdteam Montfoort

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien in het kader van de Jeugdwet. Het team geeft advies, verkent met de ouders en jeugdigen de vraag, begeleidt gezinnen, verwijst naar specialistische jeugdhulp en blijft het aanspreekpunt voor de inwoners.

Bescherming in Beweging Utrecht West

In 2020 is binnen de jeugdzorgregio Utrecht-West het samenwerkingsverband Bescherming in Beweging opgericht. In dit verband werd getracht verbeteringen aan te brengen in de jeugdbeschermingsketen.

Bescherming in Beweging Utrecht-West​

In 2020 is binnen de jeugdzorgregio Utrecht-West het samenwerkingsverband Bescherming in Beweging opgericht. In dit verband werd getracht verbeteringen aan te brengen in de jeugdbeschermingsketen. Sinds januari 2022 maakt Bescherming in Beweging deel uit van de erkende proeftuin Utrecht Utrecht-West in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Sociaal werker/ WMO-consulent met passie voor het vak voor Stadsteam Oudewater (24 uur per week)

Wij komen graag in contact met gemeenten die hun lokale teams willen onderbrengen bij een professionele organisatie die werkt vanuit de doelen van de gemeente. Heeft een gemeente vragen over het uitvoeren van één of meer lokale taken in het sociaal domein, dan zijn we graag bereid hierover met de gemeente van gedachten te wisselen.