Bescherming in Beweging Utrecht-West​

In 2020 is binnen de jeugdzorgregio Utrecht-West het samenwerkingsverband Bescherming in Beweging opgericht. In dit verband werd getracht verbeteringen aan te brengen in de jeugdbeschermingsketen. Sinds januari 2022 maakt Bescherming in Beweging deel uit van de erkende proeftuin Utrecht Utrecht-West in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Bescherming in Beweging Utrecht-West​ Meer lezen »