De stichting

Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk is verantwoordelijk voor het Jeugdteam Montfoort en het Stadsteam Oudewater.

De Stichting werkt op basis van subsidie van de gemeenten en van opdrachten die passen binnen onze doelstelling.

De Stichting heeft tot doel:

Goede kwaliteit van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein binnen het beschikbare budget. Daarbij richt de Stichting zich op de lokale functies van de Jeugdwet en de WMO en aanverwante taken zoals schuldhulpverlening. Ook taken op het terrein van Werk & Inkomen/ Participatiewet kunnen door de Stichting worden uitgevoerd.

Wij werken op basis van de Governancecode Sociaal Werk.
Onze Stichting heeft de ANBI status.

De Raad van Toezicht van de Stichting wordt gevormd door:
– De heer N.T.M. Persoon, voorzitter
Mevrouw M.R. Bruning
– Mevrouw M.B. van de Zande

Jaarverslagen
Bekijk hier de Jaarrekening van de Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk 2023.
Bekijk hier het jaarverslag van het Jeugdteam Montfoort 2023.
Bekijk hier het jaarverslag van het Stadsteam Oudewater 2022.

Visie
Meer over onze visie en aanpak is te vinden in “Goede kwaliteit dienstverlening binnen het budget. Een werkend concept voor Jeugdwet en WMO’ (Adri van Montfoort, 10 juni 2022). Het document kunt u hier bekijken.