Gemeenten

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak?

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak? De Stichting werkt op dit moment voor de gemeenten Montfoort en Oudewater. We willen graag werken voor nog enkele gemeenten, zodat we onze aanpak in verschillende lokale situaties kunnen toepassen. 

De Stichting is graag bereid om de uitvoering van alle lokale taken in het sociaal domein in opdracht van respectievelijk met subsidie van de gemeente ter hand te nemen. Ook is het mogelijk om een deel van deze taken, bijvoorbeeld de lokale taken in de Jeugdwet of de WMO uit te voeren. 

Naast zelf uitvoeren van de dienstverlening willen we onze visie en aanpak ook breder verspreiden, omdat we geloven dat die aanpak bijdraagt aan het doel van goede kwaliteit dienstverlening binnen het beschikbare budget. Daarom zijn we ook graag bereid om gemeenten te vertellen over wat we doen en om gemeenten te adviseren. Omdat we een kleine organisatie zijn en omdat we willen dat de kern van ons werk de uitvoering blijft, werken we bij het adviseren van gemeenten samen met de kennisorganisatie VanMontfoort.

Jeugdteam Montfoort Logo

Montfoort

Sinds 1 januari 2015 voert De Thuisbasis het Jeugdteam Montfoort uit. Het Jeugdteam is in de gemeente Montfoort het lokale team op het terrein van de Jeugdwet.

Het Jeugdteam Montfoort bestaat uit 6 geschoolde en geregistreerde jeugdprofessionals. Zij geven informatie, advies en begeleiding bij vragen over opvoeden en opgroeien. Ook verwijst het Jeugdteam naar de specialistische jeugdhulp. Na verwijzing blijft het Jeugdteam het verloop van de hulp samen met het gezin volgen.

Er is een nauwe samenwerking tussen het Jeugdteam en de gemeente. Wat betreft het beleid is er een directe lijn tussen het Jeugdteam, de beleidsmedewerker en de wethouder. Deze korte lijnen helpen om nieuw beleid en ervaringen in de praktijk dicht bij elkaar te brengen. Tevens is er een nauwe samenwerking met de back-office van de gemeente. Iedere maand bespreekt het Jeugdteam de actuele cijfers over verwijzingen en over de uitputting van het budget met de back-office. Opvallende zaken in de cijfers worden door het Jeugdteam besproken in het eigen team, met de andere verwijzers en met de aanbieders. Door deze aanpak is iedereen zich bewust van de schaarste en van de noodzaak om kostenbewust te werken en om prioriteiten te stellen in de zorg.

Het Jeugdteam en de gemeente Montfoort boeken goede resultaten. De klanttevredenheid is hoog, de medewerkers werken hard en met plezier en de gemeente komt – met enige moeite, ook voor deze gemeente is het een uitdaging – tot en met 2019 ongeveer uit met het beschikbare budget Jeugdwet.

Meer informatie vindt u op de website van het Jeugdteam www.jeugdteammontfoort.nl 

Stadsteam Oudewater Logo

Oudewater

Sinds augustus 2019 geeft De Thuisbasis leiding aan het Stadsteam Oudewater. Het Stadsteam Oudewater voert met subsidie van de gemeente zowel de Jeugdwet als de WMO en de gemeentelijke schuldhulpverlening uit. Daarnaast heeft het Stadsteam enkele taken op het terrein van werk en inkomen, in nauwe samenwerking met Ferm Werk.

Iedere inwoner van Oudewater kan terecht bij het Stadsteam voor informatie, advies en hulp bij vragen over opvoeden en opgroeien, maatschappelijke ondersteuning en schuldhulpverlening. Maatschappelijke ondersteuning gaat over veel verschillende zaken, onder meer relatieproblemen en scheiding, eenzaamheid, mantelzorg, hulp in de huishouding, hulpmiddelen bij ziekte en ouderdom en werk en re-integratie. Het Stadsteam geeft zelf sociaal werk en schakelt waar nodig gespecialiseerde zorg in.

Stadsteam Oudewater heeft 9 medewerkers, waarvan 3 medewerkers geregistreerd zijn als jeugdprofessional bij de SKJ. Andere medewerkers zijn geschoold in sociaal werk voor WMO begeleiding en in dienstverlening voor WMO voorzieningen en hulpmiddelen. Alle medewerkers zijn geschoold in het ondersteunen van mantelzorgers. In 2020 zijn naast deze medewerkers ook medewerkers van andere organisaties aan Stadsteam Oudewater verbonden voor het jongerenwerk, de gemeentelijke schuldhulpverlening en de sociaal-juridische dienstverlening.

De tevredenheid van de inwoners die met Stadsteam Oudewater te maken hebben (gehad) is hoog. Doordat veel lokale taken in het sociaal domein door het Stadsteam worden uitgevoerd, kunnen inwoners die vragen hebben op verschillende levensgebieden ook terecht bij één team. De medewerkers van het Stadsteam werken hard, maar met veel werkplezier. De gemeente Oudewater kampt met overschrijding van het beschikbare budget in het sociaal domein en heeft voor 2020 beperking van de overschrijding tot doel gesteld. Het Stadsteam heeft zich gecommitteerd aan het doel om goede kwaliteit dienstverlening te leveren binnen het beschikbare budget.

Meer informatie vindt u op www.stadsteamoudewater.nl.