Pilot jeugdbeschermingsketen Utrecht-West

De gemeenten Montfoort en Oudewater starten met Veilig Thuis, de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden-Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming een pilot om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. De Thuisbasis vervult een belangrijke rol in deze pilot vanuit het Jeugdteam Montfoort en Stadsteam Oudewater. Het doel is de keten korter en eenvoudiger te maken, kinderen beter te beschermen, meer samenwerking met de gezinnen en efficiënter gebruik van de jeugdbescherming.